Make your own free website on Tripod.com

CARTA ORGANISASI LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
( CADANGAN PENGSTRUKTURAN BARU LPM 2005 )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengarah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbalan Pengarah (Produksi)  

 

 

 

 

 

Timbalan Pengarah (Operasi)

 

 

 

 

 

Timbalan Pengarah (Pengurusan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektor 

Pembinaan 

Ujian 

Akademik

 

[ SPUA ]

 

Sektor

Pembinaan

Ujian

Teknikal

dan Vokasional

 

[ SPUTV ]

Sektor

Pengendalian

Peperiksaan

Menengah

Atas

dan 

Luar 

Negeri  

 

[ SPPMALN]

 

Sektor

Pengendalian

Peperiksaan

Menengah Rendah 

dan

Rendah  

 

[ SPPMRR ]

 

Sektor

Percetakan,

Pengedaran dan 

Keselamatan  

[ SPPK ]

Sektor

Pengurusan

Maklumat

dan

Pembangunan

Teknologi  

 

[ SPMPT ]

 

Sektor

Khidmat

Pengurusan  

 

[ SKP ]

 

Sektor

Pengurusan

Dasar

dan

Perkembangan   

[ SPDP ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit
Sokongan

 

Unit
Sokongan

 

Unit
Sokongan

 

Unit Sokongan

 

Unit
Sokongan

 

Unit 

Sokongan

 

Unit

 Pentadbiran

 Am

 

Unit
Sokongan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unit 

Bahasa

 

 

 Unit 

Teknikal

 

 Unit 

SPM

 

 Unit 

PMR

 

 Unit Percetakan Sulit

 

 Unit Pemprosesan Maklumat 

dan 

Prosesan

 Data

 

Unit 

Pengurusan Sumber 

Manusia 

 

 Unit
Psikometrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unit 

Agama

 

 

 Unit Vokasional

 

 Unit 

STPM

 

 Unit 

UPSR

 

 Unit Percetakan 

Am

 

 Unit Pembangunan Teknologi

 

 Unit 

Kewangan 

dan 

Akaun

 

 Unit 

Penjaminan

 Kualiti 

dan 

Penentuan

 Standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 

Sains

 

Matematik

 

 

 

Unit Peperiksaan Luar Negeri 

dan

 Profesional

 

 

 

Unit Pengedaran

 

 

 

Unit 

Perolehan 

dan

 Pembangunan

 

Unit 

Penyelidikan 

dan Perkembangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit Kemanusiaan

 

 

 

 

 

 

 

Unit Keselamatan

 

 

 

Unit 

Khidmat 

Bantuan

 Pentaksiran 

dan

 Dokumentasian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dibina semula pada 12/17/04 dan dikemaskini pada 12/19/2004 oleh Azizi@2004